Symptom på hiv och aids

Hiv är ett virus som attackerar immunförsvaret. Det kan leda till olika symptom.


Symptom

Ett vanligt symptom på hiv är feber i perioder och andra övergående sjukdomstillstånd.

Vanliga symptom på hiv är:

 • Feber i perioder
 • Svullna lymfkörtlar
 • Ont i halsen
 • Sår i slemhinnor
 • Hudutslag
 • Muskelvärk
 • Lunginflammation

Dessa symptom kommer och går. Ofta förknippar man kanske inte dessa symptom med just hiv, speciellt eftersom de flesta är övergående. Det kan därför dröja innan du upptäcker att du bär på viruset.

Med åren bryter fler symptom ut:

 • Bältros
 • Svamp i munnen
 • Mjälleksem i ansiktet
 • Viktnedgång

När aids bryter ut

Efter fem till tio år brukar sjukdomen aids bryta ut. Detta om du inte har fått någon behandling. Därför är det viktigt att du upptäcker hiv i tid, innan aids bryter ut.

Om du drabbas aids så innebär det att en mycket stor del av  kroppens immunceller dödats av HIV-viruset och du drabbas av aids-associerade sjukdomar som listas nedan:

 • Tuberkulos
 • Infektion med tuberkulosliknande bakterier
 • Pneumocystis lunginflammation
 • Hjärnhinneinflammation av svamp
 • Jästsvampsinfektion i matstrupen
 • Hudtumör av typen Kaposis sarkom
 • Hjärninfektion med parasit
 • Virusinfektion i näthinnan på ögat
 • Lymfom
 • Cancer i livmoderhalsen

Symptomen ser olika ut beroende på vilken typ av insjunkande du hamnar i. Sjukdomen är dödlig om du inte får behandling eller får behandling för sent.