Världens första transplantation av HIV-positiv lever

Transplantationer från virusinfekterade patienter blir mindre tabubelagt.


Organ för transplantationFör första gången har läkare transplanterat en lever mellan två HIV-positiva patienter.

Operationen skedde på Johns Hopkins sjukhus i USA. Donatorn var en avliden kvinna som levt med HIV och valde att donera både lever och njure till andra patienter som också var HIV-infekterade. Njuren och levern gick till två olika patienter. Det är första gången en HIV-infekterad lever blir transplanterad i världen och första gången en infekterad njure transplanteras i USA.

Sedan 2013 har det varit lagligt för HIV-infekterade personer i USA att donera organ till andra infekterade patienter men det har tagit tid att ta fram metoder och kriterier för en säker operation. Patienterna som tog emot organen har levt med HIV i mer än 25 år och mår bra efter operationerna. Patienten som fick levern hade en hepatit C infektion som tagit kraftig skada på levern medan patienten som fick njuren hade gått på dialys under en längre tid.

Innan 2013 gick många HIV-infekterade organ förlorade som kunde ha donerats till HIV-positiva patienter. Donationer mellan infekterade patienter har stor betydelse för alla patienter som står på väntelista för transplantation. När HIV-infekterade patienter får ett organ och tas bort från väntelistan kan HIV-negativa patienter flyttas upp och få snabbare tillgång till transplantation.

Under våren kommer ännu en världs-första operation ske vid Johns Hopkins sjukhus. Då handlar det om en hepatic C infekterad njure som skall transplanteras till en patient som lider av njursvikt men inte själv bär på hepatit C viruset. Läkare menar att operationen är möjlig tack vare ny antiviral behandling av hepatit C som botar i 95% av fallen. Efter transplantationen kommer patienten få denna antivirala behandling i tolv veckor för att förhindra en virusinfektion från den transplanterade njuren.