Hopp om bättre hiv-test – utan nålar

Forskare i USA har tagit fram ett nytt HIV-test som ger snabbt och tillförlitligt svar. Allt som behövs är lite spott.


Det absolut vanligaste sättet att testa sig för HIV idag är med ett blodprov. I blodet kan man mäta antikroppar mot HIV som kroppen producerar för att bekämpa viruset, speciellt i ett tidigt skede.

Fördelen med ett salivprov är att det är lättare att ta och därmed är tillgängligt för fler personer. Tyvärr samlas färre antikroppar mot HIV i saliv jämfört med blodet. Befintliga salivprov för HIV-testning har inte varit känsliga nog att kunna ge ett tillförlitligt svar förrän relativt lång tid efter infektion. Detta ökar risken att patienten infekterar andra innan hen får reda på sitt hiv-status.

Forskare vid Stanford University i USA har utvecklat en ny metod för att HIV-testa med hjälp av salivprov. Metoden använder viruset för att fiska i salivprovet och hitta antikroppar. Metoden har ökad känslighet och kräver ingen avancerad utrustning eller teknik för att utföra. Salivtestet kan dock inte ge svar i tidigare skede än ett blodprov.

– Vår förhoppning är att vi kan få ett tidigare svar än de saliv-test som används idag för att känsligheten är bättre, säger Carolyn Bertozzi, ansvarig forskare bakom det nya testet, i ett pressmeddelande.

Salivprovet behöver genomgå ytterligare studier men har än så länge visat bra resultat. I en studie identifierade testet 22 fall av HIV och gav inga falskt-positiva svar.