Om du är hiv-positiv

Om du är hiv-positiv blir det för dig personligen ett väldigt stort och tungt besked. Men det är viktigt att komma ihåg att med behandling lever de flesta ett helt normalt liv. Det finns också mycket hjälp och stöd för dig som hiv-positiv. Både mot din sjukdom men också hjälp att bearbeta din sorg.


Hiv-positiv efter provtagning?

Om du är hiv-positiv

Om det visar sig att du är hiv-positiv så kommer läkaren att se till att du vår all den information, vård och stöd som du behöver.

Läkaren har också som skyldighet att se till att en smittspårning görs och att fallet anmäls till Smittskyddsinstitutet och till en smittskyddsläkare.

Vanligt att reagera med chock

Att få ett sådant besked är väldigt livsomvändande och det är vanligt att du först reagerar med chock. Därför är det viktigt att du får upprepad information så att du förstår innebörden. Att reagera med chock är vanligt då ett hiv-besked är en sorg som du måste bearbeta.

Regelbundna vårdkontakter

Du som smittad kommer att ha regelbunden kontakt med en infektionsklinik för stöd. Det finns både läkare, kuratorer, sjuksköterskor, psykologer och psykiatriker på dessa kliniker. Du kan ta med dina anhöriga, vilket rekommenderas de första gångerna du besöker kliniken.

Du kommer där att få hjälp om hur du kan leva med sjukdomen, medicin som bromsar sjukdomen men också bearbeta din sorg över beskedet och din rädsla för framtiden. Du kan också behöva någon att prata med om sådant som du inte kan prata om med dina vänner.

Stöd

Har du frågor om din sjukdom, behandling och om din framtid ska du alltid vänta dig till din infektionsklinik. Behöver du prata med någon och få rådgivning kan du vända dig till organisationen HIV-Sverige. De erbjuder kostnadsfria samtal till både hiv-smittade och anhöriga.

Ha sex som hiv-positiv

Om du är hiv-positiv och har sex med någon är du skyldig enligt lag att berätta för denna partner att du har hiv. Du är också skyldig att se till att ni använder kondom.