Världsaidsdagen 2016: Få Sveriges hiv-status här.


Under hösten och i anslutning till Världsaidsdagen den 1 december genomför bland annat Folkhälsomyndigheten en nationell informationssatsning om hiv.

Syftet är att öka kunskapen om hiv och hur det är att leva med hiv i Sverige idag för att minska både stigma och diskriminering.

– Situationen är annorlunda idag. Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer med hivinfektion, säger enhetschef Louise Mannheimer på Folkhälsomyndigheten.

Idag är det sammanlagt 1 av 7 människor som lever med hiv i Europa som inte är medvetna om deras egna hiv-status.

Enligt studien Att leva med hiv i Sverige från 2015 har två olika varianter av stigma relevans för livskvaliteten hos smittade:

  • Oron för vad andra tycker om ens hivinfektion och självstigma (negativ självbild på grund av hivinfektion).
  • Rädslan för stigmatisering gör att var femte person som lever med hiv inte vågar berätta om sin infektion/sjukdom.

Av dem som berättat för någon i sin omgivning upplever dock de flesta att de får det stöd som de behöver.

– Att öka kunskapsläget hos personal inom kommun och landsting samt hos allmänheten behövs, säger Louise Mannheimer.

Dagens Hälsa har tidigare skrivit om Sveriges samarbete med FN-organet UNAIDS. Sverige lyckades bli det första landet att nå det uppsatta målet” 90-90-90” för hivarbete.