Aids

Aids är ett samlingsnamn på alla infektioner och tumörer som kan bryta ut efter en långt gången obehandlad hiv-infektion.


aids

Det röda bandet är en symbol för solidaritet för hiv-positiva personer och de som lever med aids.

Vad är aids?

Om hiv inte behandlas kan man få aids. Detta eftersom immunförsvaret försvagas av hiv.

Aids är ett samlingsnamn för alla de infektioner och tumörer som kan bryta ut. Så som lunginflammation, tuberkulos, jästsvampinfektion, hjärnhinneinflammation, hjärninfektion, virusinfektion i ögat, hudtumör, lymfom eller cancer i livmodern.

Symptom på aids

  • Avmagring
  • Förändringar på slemhinnor och huden
  • Feber
  • Diarré
  • Trötthet
  • Lunginflammation

Fakta och historia

Aids i världen

Varje år dör 2 miljoner människor i aids i världen. Afrika söder om Sahara är det område som är värst drabbat. Där är aids den största dödsorsaken.

I Östeuropa och Centralasien har hiv och aids ökat med 150 procent sedan 2001.

Aids i Sverige

Varje år får 500 personer hiv i Sverige. Sedan början på 1980-talet så har totalt 9400 personer fått diagnosen hiv i Sverige. 2350 av dessa har fått aids, 2200 av dessa har avlidit.