Snabbare svar vid hivtest

Nu ska det gå snabbare att få besked från hivtest. Folkhälsomyndigheten halverar sin rekommendation för uppföljningstid från tolv till sex veckor.


Sedan 1995 har uppföljningstiden för ett hivtest varit 12 veckor, en väntan som ofta upplevs som lång och orolig för den som tror sig ha blivit smittad. Men på grund av effektivare och säkrare testmetoder har Folkhälsomyndigheten nu beslutat att halvera sin rekommendation för uppföljningstid till sex veckor.

Beslutet kommer efter att Folkhälsomyndigheten i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi studerat kunskapsläget och de befintliga testmetoder som används inom sjukvården. Resultatet visade att de så kallade kombinationstesterna, som alla svenska laboratorier numera använder, är väldigt effektiva när det gäller att diagnosticera hivsmitta redan i ett tidigt skede.

Två veckor efter smittotillfället blir ungefär hälften av de som smittats diagnostiserade och alla smittade identifieras inom sex veckor. På grund av testernas effektivitet behöver man alltså inte, som med tidigare metoder, vänta i 12 veckor för att få ett definitivt svar på testet och därför har Folhälsomyndigheten nu beslutat att ändra rekommendationen.