Så smittar hiv

Hiv finns i blod, sperma, försats, slidsekret och bröstmjölk. Om något av detta kommer i kontakt med slemhinnor kan hiv överföras. Detta kan ske genom:


så smittar hiv

Hiv-smittar via sex, där störst risk är vid analsex.

1. Oskyddat sex

Hiv smittar vid oralsex, analsex och vaginalsex. Störst smittorisk är det dock vid analsex. Risken för att bli smittad av hiv är större om man har sex med någon som har hiv som samtidigt bär på en annan sexuellt överförbar sjukdom.

2. Via blod

Hiv smittar vid blod, så som vid direktkontakt, vid blodtransfusion av hivsmittat blod och vid delade sprutor.

så smittar hiv

Hiv kan smitta via bröstmjölk.

3. Från mor till barn

En hiv-positiv mamma kan överföra hiv till barnet vid förlossningen. Eftersom hiv även finns i bröstmjölk så är amning en stor risk för hiv-smitta.

Risken att en mamma ska smitta sitt barn är 25 procent om inga åtgärder görs. Men i och med hiv-medicin, kejsarsnitt och att avstå från amning kan risken elimineras.

När är hiv som mest smittsamt?

De första månaderna efter att du har blivit smittad av hiv är du som mest smittsam. Om du med hiv får en hivbehandling samtidigt som att du har kondom vid sex så är smittorisken minimal.