Läkemedel som förebygger HIV kommer till Sverige

Ett läkemedel som förebygger HIV-infektion ska komma till Sverige i höst.


Prep-medicin-hivLäkemedel mot HIV som ges i förebyggande heter PrEP och minskar risken att bli smittad med HIV-viruset. Exempel på läkemedel som används som PrEP är Truvada. Det har tidigare använts i Sverige för att behandla personer som redan är smittade men nu har EU godkänt att även skriva ut läkemedlet till friska personer i förebyggande syfte.

Dock kan inte läkemedlet som tas i förebyggande syfte subventioneras i Sverige vilket betyder att patienten måste betala den fulla kostnaden själv. Det gäller runt 6000 kronor i månaden.

Just nu undersöks andra finansieringsalternativ då oron är att viktiga riskgrupper inte kommer ha tillgång till läkemedlet vid det priset.