HIV-ring för kvinnor minskar smitta

En liten plastring placerad i vaginan utsöndrar medicin mot HIV viruset och kan skydda mot infektion.


En HIV-infekterad cell.

En HIV-infekterad cell.

HIV-ringen har testats i två stora studier på mer än 4000 kvinnor. Resultaten visade att HIV-infektioner minskade med 30 procent totalt men med nära 60 procent för kvinnor över 21 år. Det kan ha att göra med att äldre kvinnor var bättre på att använda ringen regelbundet.

Skyddet är inte totalt men för att få ner antalet individer som blir infekterade med HIV är alla medel välkomna menar forskarna. Enligt Världshälsoorganisationen är 37 miljoner människor i världen infekterade med HIV idag. Mer än hälften av infekterade är kvinnor och majoriteten bor i södra Afrika. Där är risken att smittas fyra gånger högre för kvinnor än män. En orsak är att många män vägrar använda kondom. Med den nya HIV-ringen kan kvinnor skydda sig själva utan att behöva berätta för sin partner. Dessutom är ringen billig att tillverka och lätt att använda.