Varför ökar HIV fortfarande i Europa?

Inför den internationella HIV-dagen, den första december, levererar Världshälsoorganisationen en rapport som beskriver en oroande trend av smittspridning i Europa.


Enligt Världshälsoorganisationen är den Europeiska regionen den enda världsregion där antal nya HIV-infektioner ökar. Under 2016 fick 29 000 patienter en HIV-diagnos inom EU/EEA.

En orsak till den oroande trenden är att mer än hälften (51 procent) av patienter får en diagnos i sent skede.

– I genomsnitt tar det en person omkring tre år från infektionstillfället till att få en diagnos – det är alldeles för långt. Det resulterar i sämre hälsoutsikter för de som är drabbade och ökar risken att föra HIV vidare, säger Andrea Ammon, chef för EUs smittskyddsmyndighet ECDC, i ett pressmeddelande.

Hon förklarar vidare att bland patienter som får diagnosen AIDS sker det i två tredjedelar av fallen inom tre månader efter en HIV-diagnos, vilket också tyder på att patienter redan har haft infektionen i flera år.

För att sätta stopp för spridning av HIV bör fokus för den europeiska regionen vara, enligt Världshälsoorganisationen, bland annat:

  • Utbildning och rådgivning om skyddat sex samt sprututbyte
  • Ökad tillgänglighet till HIV-test, på kliniker samt självtest
  • Snabb tillgång till vård av hög kvalité