Botemedlet mot hiv: Ny benmärg?

Benmärgstransplantation tros ha botat två män i Boston från hiv.


bentransplantationEfter att två hiv-smittade män i Boston fick en benmärgstransplantation behöver de inte ta några hiv-mediciner längre, skriver gizmodo.com.

Efter transplantationen sjönk hiv-viruset tills att man nu inte längre kan hitta spår av viruset i blodet.

Däremot kan man inte beteckna männen som helt friska då det kan finnas en risk att hiv-viruset endast är på en väldigt låg nivå och vid ett senare skede bli aktivt igen.