Aids ökar bland unga i Afrika

Enligt en rapport från Unicef så drabbas allt fler barn och ungdomar av HIV och Aids.


aids

Ju mörkare område, desto mer utbrett är hiv och aids. Källa: Reuvenk på Wikimedia med källa från UNAIDS

Barn och ungdomar som dött i AIDS-relaterade sjukdomar har ökat med nära 60 procent de senaste sju åren och värst är det i Afrika. Detta enligt en rapport från Unicef.

FN vill därför satsa mer på förebyggande åtgärden så som att ge information om smittspridning, rådgivning och dela ut kondomer.

En positiv nyhet är dock att allt färre spädbarn smittas av HIV. Mellan åren 2005 och 2012 har en halvering av antalet smittade spädbarn skett. Dessutom har aidsrelaterade dödsfall minskat med 30 procent globalt sätt.